Consultanta Si Asistenta In Accesarea Fondurilor Nerambursabile

Constă in realizarea activităților manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectelor și implementării cu succes a acestora.

• Monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru măsurarea evoluției proiectului – raportul de progres;

• Pe baza datelor din raport se va analiza măsura in care proiectul se incadrează in limitele stabilite prin buget;

• Monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializării acestora, să pună in lucru planurile de acțiune stabilite prin managementul de risc.

• Controlul costurilor și incadrării in duratele planificate se va face pe baza datelor obținute din monitorizare;

• Pregătirea și realizarea cererilor de plată;

• Asistență acordată beneficiarului pentru solicitările

Autorității de Management privind derularea proiectului.